Get Social With Us
Uus-Kõrve elamurajoon | Ehitusinfo
20261
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-20261,hazel-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,vertical_menu_with_bg_image,content_with_no_min_height,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Üldine ehitusinfo

Korrektse väljanägemisega asumi väljakujunemiseks on arendaja koostöös arhitektidega välja töötanud hoonestusreeglid, eesmärgiga saavutada tänavapildis mõlemal pool teed stiililiselt sarnased hooned, jagades elamurajooni projekteeritavate hoonete arhitektuuri järgi tsoonideks.

 

Eramuid ja ridamaju seob ühtseks tervikuks katuste lahendus (puuduvad räästad ja tuulekastid) ja värvilahendus. Hooned kruntidel paigutatakse kohustuslikult tänavate poolsetele ehitusjoontele, mille tulemusena moodustuvad ühtsed kumerad hoonestusread, mis on kogu planeeringu kontseptsiooni omapäraks. Kohustuslikul ehitusjoonel peab paiknema hoone põhimahust vähemalt üks sein. Varikatused, trepid ja muud väiksemad mahud võivad ulatuda väiksemas mahus üle kohustusliku ehitusjoone tänava poole. Hoonete suurim lubatud arv krundil on 1 põhihoone ja 1 abihoone. Abihoone peab olema ühekorruseline. Lubatud madalaim tulepüsivusklass üksikelamutel ja  ridaelamutel on TP 3;

 

Piirete kõrgus ei tohi ületada 1.2 meetrit, ning tänavapoolsed piirded peavad olema läbipaistvad. Külgmiste piiretena võib kasutada võrkaia lahendusi koos hekkide mahuga. Jalg- ja sõiduväravate kujunduses võib kasutada müürifragmente vastavalt ehitusprojektis esitatud lahendusele.

 

Krundid peavad olema haljastatud ja heakorrastatud.

Eramute ehitusõigus ja arhitektuurinõuded

Eramute tsooni iseloomustab 30 – 45º kaldega viilkatused, mille katuse harjajoon on kruntidel paralleelne või risti tänavaga. Eramud on 1,5 korruselised (katusekorrusega). Sokli kõrguseks täidetud maapinnast on 20 – 40 sentimeetrit. Kruntide maksimaalne hoonetealune pindala on 250 – 300 m² (vastavalt krundi suurusele). Mahtudele võib lisada varimüüre, varjualuseid ja katuseterasse. Hoone fassaadis peavad domineerima tumedad toonid. ca 35 % välisseinast (arvestamata klaasitud avasid) võib viimistleda ka mõne teise materjaliga (looduskivi, puit, keraamika vms).

 

Garaažide arv elamu mahus on vaba – katusealused või suletud seintega. Parkimine lahendada asendiplaanil krundi piires. Parkimine on lubatud vastavalt liikluseeskirjale tänava-alal, kui ei takistata liiklust ja ei blokeerita kruntidele juurdepääsusid.

Ridaelamute ehitusõigus ja arhitektuurinõuded

Detailplaneeringus välja toodud ridaelamute kvartalis on võimalik ehitada kuni 5 boksiga ridaelamuid. Ehitusõigus täpsustatakse projekteerimistingimustega. Täpsem info konsultantidelt.

Kommunikatsioonid

Kõigi elamukruntide piirile ehitatakse liitumispunkt elektrivõrguga, müügihinnas sisaldub  elektriliitumine võimsusega 3 x 6 amprit. Piirkonda rajatakse tsentraalne vee- ja kanalisatsioonivõrk – igal elamukrundil on liitumispunktid Tartu Veevärk ASga (sisaldub hinnas).

Sadevee ärajuhtimiseks on teede ja kruntide piirile rajatud eesvooluna toimiv avatud kraavitus.

Tänavad asfalteeritakse ja rajatakse jalgteed. Kõigile tänavatele on planeeritud tänavavalgustus.

Elamupiirkonda rajatakse sidevõrk (valguskaabel) kõigile kruntidele.

Põhijoonis